Het verzamelen en beheren van informatie is een arbeidsintensieve en foutgevoelige bezigheid. Goede communicatie valt of staat bij de correctheid en accuraatheid van hetgeen gepresenteerd wordt. Maar ook de communicatie tussen verschillende partijen is van belang om een project tot een succes te maken. HalteScan is dan ook ontwikkeld met de gedachte de verschillende partijen binnen haltedatabeheer zo eenvoudig, snel en simpel mogelijk met elkaar te laten communiceren, waardoor het bijhouden en muteren van haltes qua tijd en kosten tot een minimum beperkt wordt.

Vitence heeft een werkwijze ontwikkeld die aansluit op de vraag en behoefte van wegbeheerders, OV-autoriteiten en reizigers. Het resultaat hiervan is HalteScan.